بررسی عوامل موثر بر تغییرات اجتماعی در قرآن
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما