چگونگی تبدیل مفاهیم دینی به نشانه های تصویری
40 بازدید
محل نشر: مجله نقد سینما ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی