تصاویر گوناگون از حضور زن در سینما
37 بازدید
محل نشر: مجله آبگینه ، شورای اجتماعی زنان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی